FacebookYoutubeInstagramSoundcloudSpotify

Regulamin

Regulamin obowiązuje od dnia 16 maja 2010 roku.

Definicje:

Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem justynasteczkowska.pl oraz w subdomenach np.www.justynasteczkowska.pl oraz wszelkie funkcjonalności dostarczane na Stronie

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Stronę

Każdy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Strony.

Rejestracja

Rejestracja na Stronie oraz korzystanie z niej są dobrowolne i darmowe, chyba że informacja podczas rejestracji czy aktywacji danej funkcji stanowi inaczej.

Rejestracja następuje z chwilą wysłania uprzednio wypełnionego formularza rejestracyjnego. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia swojego konta na adres e-mailowy biuro@justynasteczkowska.pl

Treści Użytkownika

Użytkownik ma możliwość wypełniania swojego profilu Użytkownika na Stronie wraz z wgraniem fotografii, a także wgrywania galerii, odnośników do filmów video, wiadomości tekstowych w formie komentarzy oraz innych treści zwanych dalej Treściami.

W momencie wysłania Treści Użytkownik oświadcza, że jest autorem Treści lub też nabył prawa do nich i posiada zgodę na dysponowanie nimi oraz, że poniesie wszelkie odpowiedzialności prawne i finansowe wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu oraz łamania prawa obowiązującego na terenie kraju zamieszkania Użytkownika.

Wysłanie Treści oznacza bezwzględną zgodę na wykorzystywanie ich przez właścicieli Strony oraz osoby wyznaczone przez nich. Wykorzystywanie Treści może odbywać się np. poprzez publiczne umieszczenie ich na Stronie, a także w innych środkach masowego przekazu, a także dowolnych innych miejscach z poszanowaniem osobistych praw autorskich Użytkownika.

Polityka prywatności

Na dysku Użytkownika przechowywane mogą być pliki Cookie oraz pliki tymczasowe Adobe Flash aktywujące dodatkowe funkcje na Stronie. Użytkownik może zablokować lub usunąć pliki tymczasowe licząc się z brakiem pewnych funkcjonalności na Stronie.
Do funkcji strony należy wysyłanie do użytkownika wiadomości e-mailowych, m.in. powiadomień oraz newsletterów.

Użytkownik może zgłosić także prośbę o usunięcie jego danych i treści do obsługi. W przypadku treści zostaną one usunięte z tych miejsc, z których ich usunięcie będzie możliwe.

Informacje o cookies

Niniejsza polityka odnosi się do wszystkich stron w domenie justynasteczkowska.pl

Czym są pliki „cookie”?

Są to informacje zapisywane na urządzeniu końcowym – w szczególności pliki tekstowe. POzwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić odpowiednio stronę w formie spersonalziowanej.

Do czego służą pliki „cookie”?

Pozwalają dostsosować stronę do konkretnego użytkownika, zapamiętać informacje o jego zachowaniach na stronie oraz pozwalają zoptymalizowacie oprogramowanie używane do obsługi zapytań http.

Czy pliki „cookie” zawierają dane osobowe użytkowników?

Nasze pliki „cookie” nie zawierają danych osobwych użytkowników.

Usuwanie plików „cookie”.

Pliki te możesz usuwać jak i zarządzać sposobem ich funkcjonowania (także całkowicie wyłączyć obsługę „cookie” licząc się z niedogodnościami i ograniczonym funkcjonowaniem strony www). W celu sprawdzenia jak wyłączyć pliki „cookie” skontaktuj się z producentem oprogramowania z jakiego odwiedzasz naszą stronę.