FacebookYoutubeInstagramSoundcloudSpotify

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „25 lat Justyny Steczkowskiej”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest JS Music.
1.2. Komunikaty oraz wszelkie informacje związane z konkursem będą
publikowane i udostępniane do wiadomości uczestników oraz osób
zainteresowanych na oficjalnych kontach Justyny Steczkowskiej w social
mediach (Facebook, Instagram).
1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. od 13 do 19 września 2021 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu (może on być
uzależniony od możliwości technicznych, związanych z koniecznością
przygotowania materiału końcowego).
1.4. Przesłanie filmu/nagrania konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą na
jego nieodpłatną publikację.

2. Warunki i zasady uczestnictwa
2.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania wideo z
utworem Justyny Steczkowskiej w jednym z dwóch wariantów:
a) nagrania wokalu (WAŻNE: koniecznie musi być widoczna twarz
uczestnika – tak, aby istniała możliwość odczytania z ruchu warg tekstu
utworu);
b) nagrania instrumentalnego (WAŻNE: konieczne musi być takie ujęcie
instrumentu w czasie gry, aby z samego obrazu, bez dźwięku, istniała
możliwość odczytania nut).
2.2. Nagranie powinno obejmować minimum 1 zwrotkę + refren
2.3. Termin nadsyłania nagrań: do dnia 15 sierpnia 2021 roku, do godz.
23.59.
2.4. Nagranie, wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, nr telefonu,
adres e-mail oraz tytuł wybranego utworu) powinno zostać wysłane na adres konkursy@justynasteczkowska.pl. W przypadku nagrań przekraczających objętość 25MB, zachęcamy do podesłania linku do nagrania (z portalu YouTube lub wetranfer.com).
2.5. Nagrania nie spełniające powyższych wymagań lub podesłane po
terminie – nie będą brały udziału w konkursie.

3. Wyłonienie zwycięzców – realizacja
3.1. Nagrania przesłane przez uczestników zostaną przez Zespół Konkursowy wymutowane (wyciszone) i w takiej formie zaprezentowane
Justynie Steczkowskiej. Zadaniem Justyny Steczkowskiej będzie
odgadnięcie tytułu utworu granego/śpiewanego przez uczestników.
3.2. Zespół Konkursowy wytypuje 6 utworów i przygotuje dla Justyny Steczkowskiej specjalny pakiet konkursowy, złożony z wybranych utworów.
3.3. Jeżeli nagrania poszczególnych utworów będą się powielały – np. kilka
nagrań utworu „Dziewczyna Szamana” – wówczas Zespół Konkursowy
przygotuje „paczkę” konkursową dla Justyny Steczkowskiej. Jeżeli nie
odgadnie pierwszego nagrania (np. wokalu), zaprezentowane zostanie
drugie w kolejności nagranie (np. instrumental).
3.4. Kolejność prezentowania utworów oraz ich wybór – Zespół Konkursowy
zastrzega sobie prawo do selektywnego wyboru (na pewno postawimy na
różnorodność, będziemy szukać 6 różnych tytułów).
3.5. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się w trakcie realizacji nagrania z
zadania konkursowego – gdy Justyna Steczkowska będzie mierzyć się z
wyzwaniem odgadnięcia utworów. Całość zostanie zarejestrowana w formie wideo, zmontowana oraz opublikowana na oficjalnych kanałach Artystki.
3.6. Zachęcamy do kreatywnego wyboru utworów – im trudniej, tym lepiej.
Autorzy nagrań, które wezmą udział w konkursie (w nagraniu live, w trakcie którego Justyna Steczkowska będzie wykonywała zadanie konkursowe) otrzymają nagrodę gwarantowaną.

4. Nagrody
4.1. Nagroda gwarantowana dla uczestników, których nagranie zostanie
opublikowane w filmie pokonkursowym jest bilet Meet&Greet na wybrany
koncert z trasy „Justyna Steczkowska – 25 lat”. Łącznie: 6 biletów
Meet&Greet.
4.2. Organizator przewiduje także nagrody dodatkowe w postaci płyt i
drobnych upominków od Artystki (ilość nagród będzie uzależniona od ilości
uczestników).

5. Harmonogram
5.1. Ogłoszenie konkursu: 4 sierpnia 2021 r.
5.2. Termin nadsyłania nagrań konkursowych: 15 sierpnia 2021 r.
5.3. Termin dla organizatora na przygotowanie nagrań oraz zadania
konkursowego: do 20 sierpnia 2021 r.
5.4. Realizacja nagrania – realizacja zadania konkursowego: w terminie od
20 do 31 sierpnia 2021 r.
5.5. Termin dla organizatora na montaż materiału: do 10 września 2021 r.
5.6. Ogłoszenie wyników i publikacja nagrania: w terminie od 13 do 19
września 2021 r.